Master The Art Of New Itunes Id With These 4 Tips: Historia wersji

Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Wybór porównania – zaznacz kropeczkami dwie wersje do porównania i wciśnij enter lub przycisk Porównaj wybrane wersje.
Legenda: (bież.) – pokaż zmiany od tej wersji do bieżącej, (poprz.) – pokaż zmiany od wersji poprzedzającej, m – mała (drobna) zmiana

  • (bież. | poprz.) 07:40, 28 kwi 2018AldaMunn893 (dyskusja | edycje). . (3205 bajtów) (+3205). . (Utworzono nową stronę "Using i - Tunes with an i - Pod is not difficult since i - Tunes are created for i - Pods. DREW NOAH: So, now, I'm going to explain to you the Audiobooks section in...")