"Wait" May Be The Key To Training Stated Nothing Horse: Historia wersji

Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Wybór porównania – zaznacz kropeczkami dwie wersje do porównania i wciśnij enter lub przycisk Porównaj wybrane wersje.
Legenda: (bież.) – pokaż zmiany od tej wersji do bieżącej, (poprz.) – pokaż zmiany od wersji poprzedzającej, m – mała (drobna) zmiana

  • (bież. | poprz.) 19:57, 3 lip 2015MozelleBlaxland (dyskusja | edycje). . (3584 bajty) (+3584). . (Utworzono nową stronę "<br><br> <br><br>You see it every session. MLM, EDC Gold, Advantage Conference, Predator Marketing, and numerous. all claiming end up being the in order to all of the mo...")